9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Gezicht op de loge van Hougli in vogelvlucht

Gezicht op de loge van Hougli in vogelvlucht
 
 

Een aanzicht in vogelvlucht perspectief op de loge van Hougly.
De loge wordt omgeven door een brede muur die uit kleine compartimenten bestaat; In het complex staan twee langgerekte gebouwen, links en rechts van de hoofdingang; In de linkerhoek van de loge steekt een zeer hoge vlaggenmast de lucht in; Rechts liggen moestuinen die worden bewerkt door Bengali's; Een Nederlandse vrouw, begeleid door een man en een bediende met parasol, wandelt door de tuinen; Links van de loge, bij een timmerwerf, zijn tenten en hutten gesitueerd waarin voor verder transport gereed liggende goederen opgeslagen zijn; Rechts boven de loge is een tangh, een waterplaats, waarin een ruiter zijn paard laat waden; Aan de oever van de Ganges, waarop een viertal schepen vaart, is een ander eigenaardig tafereel zichtbaar; Er wordt een vuur gestookt en een figuur, omringd door een groepje Bengali's en enkele Nederlanders, springt op deze vuurstapel; Midden boven op het schilderij is een pad waarop een grote stoet Bengali's komt aanlopen; Vooraf aan deze stoet gaat een Nederlands trompetter te paard, gevolgd door twee vaandeldragers met Nederlandse vlaggen; Halverwege de stoet laten twee Nederlanders zich in een palankijn vervoeren; De figuren in de stoet keren zich in de richting van het kampement dat aan hun linkerzijde is opgeslagen.

vervaardiger Schuylenburgh, Hendrick van

(schilder)

periode

1665

materiaal

doek (linnen)

soort schilderij
techniek

olieverf

inscriptie

Afsbeeldinge vande Vereenighde Nederlantze Oostindische Comp-ag Logie, ofte Hooft Comptoir in Bengale, ter Stede Ougelij, Anno 1665 Schuylenburgh deiln.. Schuylenburgh, Hendrick van

afmetingen

203 x 316 cm

nummer

SK-A-4282

eigenaar Rijksmuseum Amsterdam
post(en) Hougly

vogelvlucht / opstand   opstand / vogelvlucht   fauna   kampement / legerplaats   Persoon   begraafplaats / kerkhof   gebouw   grafsteen / grafzerk   banderol / cartouche / versiering   optocht / stoet   tanck / waterplaats / put   overzicht / aanzicht   schip / vaartuig   ontmoeting / bezoek  

Literatuur

 • Gosselink, M., Schilderijen van Bengaalse VOC-loges door Hendrik van Schuylenburgh (1998)