Colofon

De Atlas of Mutual Heritage

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het Rijksmuseum Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Nationaal Archief te Den Haag.

Met dank aan:

De huidige versie van de website kwam met stand met dank aan ondersteuning van het Mondriaan Fonds, de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF), de Marinus Plantema Foundation en het Mullerfonds

Huidige coordinatoren:

Tristan Mostert en Oscar Hefting

Huidige projectgroep:

Voormalige coordinatoren:


Voormalige leden van de projectgroep:

Concept
Martine Gosselink

Onderzoek en invoer

De website
De website is een product van Driebit (concept, design en techniek) en maakt gebruik van Adlib. De database is gebaseerd op het ontwerp van Karel Brascamp en Kees van Tol.

 

Met bijzondere dank aan

 

Eerdere partners en sponsors:

Een eerste demoversie van de Atlas of Mutual Heritage (VOC settlements) werd geproduceerd in samenwerking met TANAP. Het TANAP project is genitieerd door het Nationaal Archief (Den Haag) en de Rijksuniversiteit Leiden, onder toezicht van UNESCO.

Een tweede demoversie van de Atlas of Mutual Heritage (VOC settlements) is geproduceerd voor de Conferentie over het Internationaal Gemeenschappelijk Erfgoed, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (9-12 februari 2000).

De verdere ontwikkeling van de online databank Atlas of Mutual Heritage is tot stand gekomen met behulp van een bijdragen uit het HGIS-Cultuurprogramma voor internationale culturele betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanvullend onderzoek en het vertalen van het tekstmateriaal werden mogelijk gemaakt door DEN (vereniging Digitaal Erfgoed Nederland), Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het toevoegen van verschillende individuele collecties werd ondersteund door DutchCulture, en het fonds Gedeeld Erfgoed van het Nationaal Archief.