FAQ

Hoe kan ik een afbeelding bestellen?
De AMH is een onderzoeksdatabase maar is niet de eigenaar van de afgebeelde objecten. We volgen daarom het beleid m.b.t. bestellen en beeldrecht van de instelling die de betreffende afbeelding heeft geleverd.

In veel gevallen betekent dat dat wij een afbeelding niet mogen doorleveren, en u het beste contact op kunt nemen met de betreffende instelling, te vinden bij de objectgegevens.

Een toenemend aantal instellingen stelt afbeeldingen echter beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de collecties van het Nationaal Archief en de Koninklijke Biblitotheek. Om die reden heeft de AMH alle ca. 2500 afbeeldingen uit die collecties beschikbaar gemaakt via Wikimedia Commons. U kunt ze daar terugvinden op bijvoorbeeld naam of inventarisnummer.

Het Rijksmuseum heeft zijn hele beeldcollectie beschikbaar gesteld via de eigen website. Als u een account aanmaakt kunt u alle afbeeldingen uit hun zelf op hoge resolutie downloaden via de online Rijksmuseumcatalogus.

Ik heb een onjuistheid ontdekt / beschik over aanvullende gegevens.
Die vernemen we altijd graag! U kunt contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via info@atlasofmutualheritage.nl of onze Facebookpagina.

Ik heb een inhoudelijke vraag over een object/post/fort.
In sommige gevallen zullen we u hiermee kunnen helpen, in andere gevallen zullen we u moeten doorverwijzen naar de betreffende instelling of een andere inhoudelijk specialist.