instelling

Bodel Nijenhuis / Universiteitsbibliotheek Leiden

Nederland

De collecties kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden bestaan uit de Collectie Bodel Nijenhuis, de kaartencollecties van de voormalige bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en die van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), en verschillende kleinere deelcollecties.