instelling

Nationaal Archief

Nederland

Het Nationaal Archief (NA) is het nationaal archief van Nederland, gevestigd in Den Haag. Het herbergt de archieven van de nationale overheid en vele andere instellingen, waaronder het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het herbergt ook de belangrijkste collectie kaarten van de VOC.