Fort

Rijswijk, fort (I)

De Hoge Regering in Batavia besloot na het uitbreken van de oorlog met Bantam (Banten) op 22 augustus 1656 om op strategische punten in de Ommelanden schansen aan te leggen.

De schans Rijswijk (I), die werd ontworpen door landmeter Johannes Listingh, bestond uit een rechthoekige stenen redoute binnen een aarden omwalling en een gracht. Het fort lag ongeveer drie kilometer ten zuiden van de stad Batavia tussen de rijstvelden aan de oostkant van Kali Krokot. Het ontleende de naam Rijswijk aan de rijs(t)velden. De schans controleerde fort het de toegang langs de kali Krokot en de verbinding tussen het Molenvliet en de Krokot.

In 1668 werd ongeveer 500 meter oostelijker bij de aansluiting van het Molenvliet op de Nieuwe Vaart naar Noordwijk en als vervanging van het bestaande fort een nieuw fort gebouwd, dat eveneens Rijswijk (II) werd genoemd. Het oude fortje Rijswijk werd in 1697 ontruimd en in 1720 afgebroken. Er zijn geen overblijfselen van het fort.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Haan, F. de, Oud Batavia (1923)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)