Fort

Slingerland, fort

Het landgoed Slingerland aan de oostzijde van de monding van de Antjol rivier (Ancol) was genoemd naar de eigenaar, Joseph Slingerland. De VOC kocht in 1679 het landgoed voor het leprozenhuis. Het landhuis werd een herberg, die samen met de oesterbank voor de kust werden verpacht. Een bezoek aan Slingerland was een populair uitstapje voor de inwoners van Batavia. De opbrengsten werden gebruikt voor het leprozenhuis op het eiland Purmerend (nu Pulau Bidadari)

Op de landtong achter de herberg Slingerland werd in de 18de eeuw de gelijknamige aarden kustbatterij aangelegd. In 1765 tekende Johannes Rach, die zelf majoor was bij de VOC artillerie, de schietoefeningen die daar werden gehouden. Op de defensiekaart van Carl Friederich Reimer uit 1788 staan op de rechteroever van de monding van de Antjol de batterij Slingerland en op de linkeroever de batterij Zeelucht aangegeven. Batterij Slingerland komt niet meer voor op de kaart van landmeter Pieter Tency uit 1797. Het terrein van de batterij Slingerland is tegenwoordig een deel van het recreatiepark Ancol. Er zijn geen overblijfselen.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)