beschrijving beschrijving

Verovering van Ihamahu, 5 september 1652

Afbeelding

Verovering van Ihamahu, 5 september 1652

SvH

Verovering van Ihamahu, 5 september 1652, tijdens de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656). Ihamahu, gelegen op een koraalplatform aan de noordkant van Saparua, was eerder onneembaar gebleken voor de VOC en haar lokale bondgenoten; nu gaf het zich echter zonder slag of stoot over. Drie lokale leiders waarvan de Vlamingh de uitlevering eiste, kwamen naar beneden. (Te zien bij nr. 6 op de tekening.) Contemporaine auteurs als Bor en Rumphius uiten het dat vermoeden de snelle overgave het gevolg was van berichten over het eerdere meedogenloze optreden van de VOC op andere plaatsen.

De tekening gaat vermoedelijk niet terug op een schets van een ooggetuige; de redoute Velsen op de voorgrond (nr. 2) zou pas enkele jaren na de belegering, in 1655, worden gebouwd, net als de daaromheen liggende nederzetting. Ook is het koraalplatform op deze tekening veel te hoog en klein weergegeven.

Het gedichtje rechtsboven prijst de overwinning.

Legenda: 1 is de sterke klip Ihamau, 2 is de redoubt Velsen, 3 is ons kleen en inlands vaertuig, 4 sijn onse schepen, 5 is den opklimmenden soldaet, 6 sijn de gevorderde belhamels, so alse den superintendent te voet vallen.

Onderdeel van een geïllustreerde manuscriptversie van Livinus Bor, Amboinse oorlogen, dat de gebeurtenissen van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) beschrijft, en de daden van de VOC-opperbevelhebber in dit conflict, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn, verdedigt en verheerlijkt.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek Brussel voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bor, Livinus, Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht (1663)

Rumphius, Georg Everard, De Ambonse eilanden onder de VOC, zoals opgetekend in De Ambonse Landbeschrijving (2002)

Rumphius, Georg Everard, Ambonsche Historie (1910)