beschrijving beschrijving

Aanval bij Kahouli-rivier Luhu, 29 juli 1654

Afbeelding

Aanval bij Kahouli-rivier Luhu, 29 juli 1654

SvH / Nessel, Johannes (van)

Aanval op Kahouli, nabij Luhu op West-Seram, op 29 juli 1654 (de tekening vermeldt per abuis 1652). Bij Kahouli hadden de Makassaarse strijders, bondgenoten van de Hoamoalezen in de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) twee versterkingen opgeworpen ter bescherming van de sagobossen die daar groeiden, en die een belangrijke bron van voedsel waren voor de strijders. VOC-troepen onder leiding van majoor Verheijden wisten deze forten op genoemde datum stormenderhand in te nemen en tijdelijk te bezetten. Rumphius vermeldt dat de stank van de dode Makassaren ze er echter spoedig toe dreef de versterkingen te verlaten en verbranden.

De afbeelding toont links Overburg, een VOC-blokhuis bij Luhu, dat als uitvalsbasis diende voor deze aanval. Vanaf daar zien we de VOC-troepen optrekken naar de twee Makassaarse versterkingen en deze bestormen. Op zee enkele kora-kora van de lokale bondgenoten van de VOC. Linksboven een gedicht dat de overwinning prijst.

Onderdeel van een geïllustreerde manuscriptversie van Livinus Bor, Amboinse oorlogen, dat de gebeurtenissen van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) beschrijft, en de daden van de VOC-opperbevelhebber in dit conflict, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn, verdedigt en verheerlijkt.

Legenda: A: der vijanden vestingen, B: de revier Kahoulij, C: is ons kleen en inlands vaertuig, D: is onse redoubt Overburg, op Louhou, E: onse soldateska, den vijand bestormende.

Zie ook: Koninklijke Bibliotheek KW 75 D 23, na fol. 112v.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek Brussel voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bor, Livinus, Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht (1663)

Rumphius, Georg Everard, Ambonsche Historie (1910)