beschrijving beschrijving

Aanval op Asaudi, 29 juli 1655

Afbeelding

Aanval op Asaudi, 29 juli 1655

SvH

Aanval op Asaudi, 29 juli 1655. Asaudi was in de loop van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) uitgegroeid tot een stelsel van verschillende fortificaties. In 1655 heerste in de forten honger en gebrek, en ontstonden onderlinge spanningen tussen de verdedigers. In juli 1655 landden troepen onder De Vlamingh. De tekening toont verschillende episodes uit de aanval; onder andere zien we op het strand, te midden van de inheemse forten (B), twee tijdelijke versterkingen van de VOC-troepen (C en D). Op 29 juli zetten de VOC-troepen en hun inheemse bondgenoten de aanval in. Er werd nauwelijks verzet geboden door de uitgehonderde Makassaarse en Hoamoalese troepen, die zich eerst terugtrokken op de twee heuvelforten (rechtsboven) en ook deze later achterlieten om zich verder in het binnenland in te trekken.

Legenda: A: sijn onde schepen, B: sijn der vijanden forten, diewe winnen, C: is Outhoorns borstweer ten storm, van vaetwerk, D: die van Frans Smalle, E: is Buitendijk, met sijn waeghalsen den berg winnende, F: sijn de twee stukken ten stormsein, G: is onse inlandse bijstandij, den vijand van after invallende.

Onderdeel van een geïllustreerde manuscriptversie van Livinus Bor, Amboinse oorlogen, dat de gebeurtenissen van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) beschrijft, en de daden van de VOC-opperbevelhebber in dit conflict, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn, verdedigt en verheerlijkt.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek Brussel voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bor, Livinus, Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht (1663)

Rumphius, Georg Everard, De Ambonse eilanden onder de VOC, zoals opgetekend in De Ambonse Landbeschrijving (2002)

Rumphius, Georg Everard, Ambonsche Historie (1910)