beschrijving beschrijving

Van Spilbergen valt de stad Payta aan

Afbeelding

Van Spilbergen valt de stad Payta aan

Op 8 augustus 1615 bereikte de expeditie van Joris van Spilbergen de stad Paita, ten noorden van Lima. De volgende dag viel Van Spilbergen de stad aan met honderden soldaten, maar hij werd teruggeslagen door het garnizoen. De volgende dag werd de stad ingenomen na zware beschietingen door de vloot en vluchtten het garnizoen en de bewoners. De stad werd geplunderd en in brand gestoken.

De afbeelding toont de gebeurtenissen bij Paita, zoals beschreven in het journaal van Joris van Spilbergen. A. toont hoe de soldaten naar de kust gebracht worden en zich opstellen in slagorde. B. laat zien hoe de Spaanse soldaten vechten tegen de Nederlandse soldaten terwijl ze vluchten. C. Zijn drie Nederlandse schepen, de Aeolus, de Morgensterre en de Jager, die de stad beschieten. D. is een klein inheems voertuig dat een balsa heette, die voor vissen gebruikt werd en ook kon zeilen. E. is een balsa zonder zeil. F. De Zon en de Maan die voor Paita voor anker liggen. G. is het ingenomen Spaanse schip. H. een vogel, die hier als erg groot wordt beschreven (2 el hoog en 3 el wijd). Het werd gevangen op het eiland “Loubes”, dat mogelijk verwijst naar het nabijgelegen eiland Lobos de Tierra. Een el was een oude Nederlandse lengtemaat.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617