beschrijving beschrijving

De stad Aden

Afbeelding

De stad Aden

In 1614 trad Pieter van den Broecke in dienst bij de VOC. Hij vertrok van Texel op het schip Nassau, dat deed uitmaakte van een vloot die onder bevel stond van admiraal Reynst. Na het ronden van de Kaap de Goede Hoop bracht de vloot enige tijd door in de Comoros en andere eilanden nabij de oostkust van Afrika. Van den Broecke werd als kapitein van de Nassau uitgezonden om de handelsmogelijkheden in het gebied van de Rode Zee te onderzoeken in juli. Nadat hij de stad Aden bereikte werd hij vriendelijk ontvangen door de lokale gouverneur, maar de pasha van Yemen stond de Nederlanders niet toe om te handelen in de stad. De expeditie zeilde toen verder naar het nabijgelegen sultanaat Shihir. Daar slaagde Van den Broecke erin om handelscontacten te leggen en hij mocht personeel achterlaten, dat een nieuwe handelspost opzette daar. – de afbeelding toont de stad Aden. Het Nederlandse schip Nassau ligt voor de stad op de voorgrond van de afbeelding. Kleinere scheepjes liggen dichter bij de haven. Op de achtergrond zien we duidelijk de hoge kliffen die om de stad lagen.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

[Coolhaas, uitg. Van Linschoten Ver.], Pieter van den Broecke in Azië ([1963])