beschrijving beschrijving

Plattegrond van Elmina

Afbeelding

Plattegrond van Elmina

Vingboons, Johannes

Plattegrond van Elmina.

Legenda, links: F. gracht Inde klip gehouwen 42 voet diep. / S. Hier halen de Boots water uijt de graft door een huysjen. / T. Dit geheele Pleijn is overwelft en vol soet water.

Legenda, rechts: De poort van het Casteel. / 2. De Plaats binnen 't Casteel. / De kerck op dit Plaats. / 4. De logementen vande Soldaten. / 5. De Baterij bij de Corps de Guarde. / 6. De Gardijn tusschen de Beyde Baterijen. / 7. De Baterij bij de Constapel. / 8. Ribdeek buh de Coopmanstooren. / De voorschreven Tooren. / 10. Het Magasijn. / 11. De GeneraelsLogement. / 12. De groote Baterij. / 13. De Tooren bij de Nieuwe Baterij. / 14. De nieuwe Baterij. / 15. De Water Put binnen 't Casteel. / 16. De guardijn Tegens de lant Zij. / 17. De guardijn streckende Tegens het dorp. / 18. De binnenste Drooge graft. / 19. De Watergraft. / 20. De Plaets bij de moskeliaet Catten. / 21. De Water Put, op dit Plaats. / 22. De fransche Baterij. / 23. De Rivier en Morasschen. / 24. De Reduijt op den naasten Bergh San Jaco. / 25. De derden Bergh, leggende Tusschen de twee Erst Bergen. / 26. De tweede Bergj streckende streckende [!] Langs de strandt. / 27. De Wegh tusschen de Bergen, gaande naa't Sout dorp. / 28. 't Soutdorp. / 29. De strandt en 't geberchte, streckende na Cabo Corso. / 30. De Plaats ofte Marckt vant dorp. / 31. De Poort aen t eijndt van 't dorp. / 32. Een Batterij die de Portugeesen hadden. / 33. De Vlackte streckende na Coment. / 34. De Wegh nae 't groot Comend. / 36. 't geberchte streckende van Cleijn Comend, na de Mijna. / 35. De wegh naer 't keijn Comend. / 37. De vlackte Tusschen het geberchte. en de Rivier. / 38. De Soete Rivier.

Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.77.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)