beschrijving beschrijving

De vloot van Van Spilbergen bij Huarme

Afbeelding

De vloot van Van Spilbergen bij Huarme

Na weinig bereikt te hebben bij Callao, nabij Lima, zeilde Joris van Spilbergen door en bereikte Huarme, waar hij eind juli en begin augustus een aantal dagen bleef om water en voedsel in te slaan. Een Fransman deserteerde hier en Van Spilbergen kon hem niet meer terugkrijgen.

De afbeelding toont wat er gebeurde bij Huarme, zoals beschreven in het journaal van Van Spilbergen’s expeditie. A. is een vervallen kasteel, dat de Nederlanders bezetten. B. toont hoe de bemanning water haalde. C. is de Jager, die dicht bij de kust bleef. D. is een Spaanse schip dat de expeditie ingenomen had. E. is de Nederlandse vloot, waarvan de boten heen en weer naar het strand gingen. F. Een groep soldaten, die voedsel zoeken. G. Het dorpje van Huarme, dat de soldaten binnen trokken op zoek naar voorraden. H. Een aantal Spaanse ruiters, die vluchtten. I. toont hoe de bemanning vist in zoet water.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617