beschrijving beschrijving

Fort Elmina in vogelvlucht

Afbeelding

Fort Elmina in vogelvlucht

Vingboons, Johannes

Fort Elmina in vogelvlucht.

Teeckeninghe van 't Hollantsche Casteel in Gijnea, Sta. George Do. Mina / met Sijne toebehoorighe Fortressen, Inde Maendt Jannuarij Anno. 1665, / der selven fondamental Lijnien, met Passen geobserveert, En in Rijnlandtse / Roeden gereduceert,.

De kaart is opgenomen in 1665 en tussen 1665 en 1668 gekopieerd, waarschijnlijk in het atelier van Johannes Vingboons.

De afbeelding is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)