beschrijving beschrijving

Titeldblad van Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner

Afbeelding

Titeldblad van Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner

Haafner, Jacob / Velijn, Philippus

Titelblad van Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner, in 1820 postuum door zijn zoon Christiaan Mathias Haafner gepubliceerd op basis van Jacob Haafner's aantekeningen. De afbeelding verbeeldt het Societeitshuis in de Kaapkolonie, op de Leeuwenkop, halverwege naar de top, waar Haafner graag zijn tijd doorbracht toen hij in de jaren 1760 in de Kaapkolonie verbleef.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Moor, Jaap de, De werken van Jacob Haafner (3 dln.) (1994-1997)

Haafner, Christiaan Mathias, Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner (1820)