beschrijving beschrijving

Haafner en een Khoi meisje

Afbeelding

Haafner en een Khoi meisje

Haafner, Jacob / Velijn, Philippus

De prent verbeeldt een episode uit Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner, waarin Haafner in 1769 of 1770 in de Kaapse bergen op zoek is naar de bol van een bepaalde plant, en een Khoi meisje ontmoet, die hem volgt en van wie hij nogal gecharmeerd is. Als hij de volgende dag weer met haar af wil spreken blijkt de groep waar ze onderdeel van uitmaakte echter vertrokken.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Moor, Jaap de, De werken van Jacob Haafner (3 dln.) (1994-1997)

Haafner, Christiaan Mathias, Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner (1820)