beschrijving beschrijving

Titeldblad van Haafner's Reize naar het Eiland Ceilon

Afbeelding

Titeldblad van Haafner's Reize naar het Eiland Ceilon

Haafner, Jacob / Vinkeles, Reinier

Titelblad van Haafner's werk Lotgevallen op eene Reize van Madras over Tranquebaar naar het Eiland Ceilon. Dit werk, gepubliceerd in 1806, was het eerste dat hij schreef over zijn reizen. De afbeelding verbeeldt een passage uit het boek waar het schip van Haafner landt op Karaitivu, nabij Jaffna op Ceylon, na een rampspoedige tocht over zee, en door de bevolking snel de weg naar een waterput werd gewezen.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Moor, Jaap de, De werken van Jacob Haafner (3 dln.) (1994-1997)

Haafner, Jacob, Lotgevallen op eene Reize van Madras over Tranquebaar naar het Eiland Ceilon (1806)