beschrijving beschrijving

Zicht op St. Denis op het eiland Réunion (Bourbon)

Afbeelding

Zicht op St. Denis op het eiland Réunion (Bourbon)

Haafner, Jacob / Veelwaard, D.

Op zijn tweede uitreis naar Azië vanuit de Repubiek, in 1773, verbleef Haafner drie weken op het eiland Réunion (toen nog Bourbon genoemd.) De beschrijving van zijn verblijf daar in Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner, gaat vergezeld van deze gravure van de stad Saint-Denis.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Moor, Jaap de, De werken van Jacob Haafner (3 dln.) (1994-1997)

Haafner, Christiaan Mathias, Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner (1820)