beschrijving beschrijving

Gezicht op het fort El Mina in Portugees bezit

Afbeelding

Gezicht op het fort El Mina in Portugees bezit

Meurs, Jacob van / Meurs, Jacob van

Gezicht op het fort El Mina in Portugees bezit.

Casteel Del Mina ten tyde der Portugesen.

El Mina kwam in 1637 in Nederlands bezit, voordien was het anderhalve eeuw in handen van de Portugezen geweest.

Hoewel de afbeelding de Portugese periode verbeeldt, liggen er enkele Nederlandse Oost-Indiëvaarders voor anker.

Dr. Olfert Dapper (1636-1689) publiceerde na 1663 een groot aantal boeken. Hij schreef een geschiedenis van de stad Amsterdam en verzorgde de eerste Nederlandse vertaling van Herodotus. Hij is echter vooral bekend vanwege zijn vele beschrijvingen van vreemde landen die hij uit verschillende bronnen samenstelde, zonder dat hij de landen waarover hij schreef ooit zag. Deze afbeelding is afkomstig uit een beschrijving van Afrika.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Dapper, Olfert, Naukeurige Beschrijvingen der Afrikaensche gewesten: van Egypten, Barbaryen, Libyen, Biledulgerid, Negroslant, Guinea, Ethiopië, Abyssinië: (1668)

Jones, Adam, Decompiling Dapper: A preliminary search for evidence (1990)