Fort

Dieren, fort

Het fort Dieren werd in 1744 aangelegd in het aangeslibde land ten oosten van de monding van de Westerrivier (Galgenrivier, Moewara Pegantoengan, Kali Baroe), die de verbinding vormde tussen de westelijke stadsbuitengracht en de zee. Het fort moest voorkomen dat smokkelwaar via de rivier naar de stad werd gebracht. Op de kaart van Reimer uit 1778 ligt het fort en de monding van de Westerrivier door de aanslibbing 400 meter van zee. Dieren komt niet meer voor op de kaart van Tency uit 1797.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)