beschrijving beschrijving

Overzicht linker buitenmuur met kanonnen, fort Carolusburg te Cape Coast

Afbeelding

Overzicht linker buitenmuur met kanonnen, fort Carolusburg te Cape Coast

Tangel, L.M.

Overzicht linker buitenmuur met kanonnen, fort Carolusburg te Cape Coast.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.