beschrijving beschrijving

Overzicht gevel fort Carolusburg te Cape Coast en plein aan de zeezijde met verzameling kanonskogels

Afbeelding

Overzicht gevel fort Carolusburg te Cape Coast en plein aan de zeezijde met verzameling kanonskogels

Tangel, L.M.

Overzicht gevel fort Carolusburg te Cape Coast en plein aan de zeezijde met verzameling kanonskogels.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.