beschrijving beschrijving

Kaart van Pernambuco en Tamarica

Afbeelding

Kaart van Pernambuco en Tamarica

Marcgraf, Georg / Blaeu sr., Joan / Goliath, Cornelis / Post, Frans

Kaart van Pernambuco en Tamarica.

Pernambuca / I. Tamarica.

De legenda in de banderole is verklaard door middel van symbolen.

Legenda rechtsonder: a. Ilha dos cedros, ou d'ant:o Vaaz. / b. Citade Maurtia, v. Maurits Stadt. c. F. Frederick Henrick, V: Vyfhoeck. / d. F. Ernestus, daer by Vryburg ligt. / e. F. Waerdenberg, v. dryhoeck. / f. Stede Reciff. / g. Watercasteel, v. Castello do mar. / h. Castello de S. Iorge, v. Landtcasteel. k. Fort de Bruyn. / l. F. Ioffrou de Bruyn. / m. F. Prins Willem aen R. dos Affogados. / n. Rio dos Afogados. / o. Teiibipio, eene rivier. / p. Capiibari, een rivier. / q. Iabebiri, een rivier.

Legenda links: 1. Guaibitingamiri. / 2. Fonte de S. Thomé. / 3. R. Tapado. / 4. R. de Graspar Gonçalo.

I. XII. Ianuarij an. MDCXL. conflixit Primo cum Hollandorum claße, Hispanica, hac altitudine ex adverso I. Tamarica.

De kaart is overgenomen in de 'Atlas Maior' van Joan Blaeu (1665).

Op de kaart staan de wapens van Pernambuco en Itamaracá.

Bijna het gehele bovenste gedeelte van de kaart wordt ingenomen door een tekening van een suikerrafinaderij met op de achtergrond huizen van Europese kolonisten.

Onderaan rechts een afbeelding van de eerste dag van de zeeslag tussen de Nederlandse en Spaanse vloten op 12 januari 1640.

De rest van de zeeslag en het laatste deel van de suikermolen staan op de volgende kaart: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 68.

Deze kaart is te verbinden met: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 28; Idem, inv. nr. 1043 B 14, na p. 38, 2, en Idem, inv. nr. 1043 B 14, na p. 68.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_095.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Barlaeus, Caspar, Rerum per octennium in Brasilia: et alibi nuper gestarum, sub præfectura illustrissimi comitis I. Mavritii [...] historia (1647)

Blaeu, Joan [ed. Peter van der Krogt], Atlas Maior (1665[2005])