beschrijving beschrijving

Kaart van Pernambuco en Tamarica

Afbeelding

Kaart van Pernambuco en Tamarica

Post, Frans / Marcgraf, Georg / Goliath, Cornelis / Blaeu sr., Joan

Kaart van Pernambuco en Tamarica.

Pernambuca / I. Tamarica.

Tussen 1630 en 1654 werd een groot deel van Brazilië door de Nederlanders bezet. Gedurende deze periode werd het gebied in kaart gebracht door de kartografen Cornelis Goliath (overleden 1667/1668) en Georg Marcgraf. In 1643 verwerken zij de resultaten van deze opname in een fraaie wandkaart. Naar het voorbeeld van die kaart, publiceerde Joan Blaeu (1598-1673) in 1662 deze atlaskaart.

Voor de kust is een groot aantal Oost-Indiëvaarders afgebeeld. Deze kaart is te verbinden aan de kaarten: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13094; Idem, inv. nr. 1049B13096; Idem, inv. nr. 1049B13_097.

Eerder werd de kaart gepubliceerd in: C. Barlaeus, Rerum per octennium in Brasilia, Amsterdam 1647.

De legenda in de banderole is verklaard door middel van symbolen.

Legenda rechtsonder: a. Ilha dos cedros, ou d'ant:o Vaaz. / b. Citade Maurtia, v. Maurits Stadt. c. F. Frederick Henrick, V: Vyfhoeck. / d. F. Ernestus, daer by Vryburg ligt. / e. F. Waerdenberg, v. dryhoeck. / f. Stede Reciff. / g. Watercasteel, v. Castello do mar. / h. Castello de S. Iorge, v. Landtcasteel. k. Fort de Bruyn. / l. F. Ioffrou de Bruyn. / m. F. Prins Willem aen R. dos Affogados. / n. Rio dos Afogados. / o. Teiibipio, eene rivier. / p. Capiibari, een rivier. / q. Iabebiri, een rivier.

Legenda links: 1. Guaibitingamiri. / 2. Fonte de S. Thomé. / 3. R. Tapado. / 4. R. de Graspar Gonçalo.

I. XII. Ianuarij an. MDCXL. conflixit Primo cum Hollandorum claße, Hispanica, hac altitudine ex adverso I. Tamarica.

Op de kaart staan de wapens van Pernambuco en Itamaracá.

Bijna het gehele bovenste gedeelte van de kaart wordt ingenomen door een tekening van een suikerrafinaderij met op de achtergrond huizen van Europese kolonisten.

Onderaan rechts een afbeelding van de eerste dag van de zeeslag tussen de Nederlandse en Spaanse vloten op 12 januari 1640.

De rest van de zeeslag en het laatste deel van de suikermolen staan op de volgende kaart: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_097.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 38, 2.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Barlaeus, Caspar, Rerum per octennium in Brasilia: et alibi nuper gestarum, sub præfectura illustrissimi comitis I. Mavritii [...] historia (1647)

Blaeu, Joan [ed. Peter van der Krogt], Atlas Maior (1665[2005])