beschrijving beschrijving

Kaart van het Caribisch Gebied

Afbeelding

Kaart van het Caribisch Gebied

Schalenkamp, M. / Koning, Th. / Schalenkamp, M.

Kaart van het Caribisch Gebied.

Kaart van de Golf van Mexico, ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen in den Koophandel der Europeaanen, in de beide Indien. Opgesteld door den Hr. Bonne.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)