beschrijving beschrijving

Plattegrond van het eiland Tamarica

Afbeelding

Plattegrond van het eiland Tamarica

Anoniem / Anonymous

Plattegrond van het eiland Tamarica.

Tamarica.

T eyland Tamarieke aen de Custe van Brasilien, Legende op seven graden en een halve.

Legenda: A de droochten voor aijland als meede aent vasteland en sijn met alle getijen onder water. / B de plaesse daer ons fort orangien geleegen is, / C de rijwech die tusschen het oudt quartier en ons fort Loopt / D T oude quartier. / E den bergh by [?] daer den wiand t' fort orangie met [?] C[?] meenden te dwinghen / F de berg daer steedenken op Licht g[?]n Nssa Sen a Consesseo met de plate Form genaemt het Casseel. / G De afsnijdinge die wij tot meerder verseekeren aen de platte Forme gemaeckt hebben. / H de afsniding aen de groote pas. / J de groote pas / K het Redoute aent Noord gat. / L De groote rivier die het aijlandt streckt / m Alle de gaeten ende Revieren die uijt het vastelant inde groote riviere Co[?] / N T Jacht Naerden. / O T Jacht Ceulen / P. T Jacht de Canarivogel. / Q T Jacht t wapen van Hooren. / R T Jacht de Vos. / S t Jacht de See Ruder. / T T Jacht de Jonge Tinger. / U T Jacht de P[?] / W T Jach de Spierinck. / X de boot oost Capel / Y de boot Zantwyck / Z werschyde booten en Chaloupen.

Rechtsboven: Gaig.

Catalogusnummer in catalogus De Gaignières: 6539.

Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. 4.VEL.703.

Neem contact op met Bibliothèque nationale de France voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bouchot, Henri, Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières: et conservés aux departements des estampes et des manuscrits (1891)