Fort

Amsterdam, fort (Kaap de Goede Hoop)

Afbeeldingen