beschrijving beschrijving

Gezicht op Aden

Afbeelding

Gezicht op Aden

Boener, I. A.

Gezicht op Aden.

Links een bergrots waarop een burcht, op de achtergrond de stad Aden.

Neem contact op met Maritiem Museum RotterdamKoninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Dapper, Olfert, Naukeurige Beschryving van Asie: behelsende de gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie of Klein Asie beneffens eene volkome beschryving van gansch gelukkigh, woest, en petreesch of steenigh Arabie... (1680)

Faust, Elfriede, Arabien 1680: Olfert Dappers Arabienbuch und seine Quellen, geprüft an Nachrichten über Kaffee, Ses (1977)