beschrijving beschrijving

Gezicht op een gedeelte van Bantam met Portugese schepen die de stad verlaten na de aanval van 1601

Afbeelding

Gezicht op een gedeelte van Bantam met Portugese schepen die de stad verlaten na de aanval van 1601

Alardi, Hermanus / Cloppenburg, Johannes Everardus van

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601: te zien is de overwinning van admiraal Wolfert Harmensz. met 5 schepen op 30 Portugese schepen voor Bantam.

Een gezicht in vogelvlucht op een vloot van schepen met in het midden schepen onder zeil met de steven naar links; Rechtsboven enige schepen voor anker met daarachter de kust van Bantam; Rechtsonder enige galleien die over de voorplecht kanonnen afvuren op schepen buiten beeld waarvan alleen een deel van de zeilen zichtbaar is.

Linksboven is een cartouche met de titel en twee gekroonde wapens waaronder een met de Nederlandse leeuw.

Linksonder is een kaartfragment bestrijkende een deel van Azië: van Zuid India tot de Molukken met een kompasroos op de evenaar ter hoogte van Ceylon; Boven deze kaart is een door een zeemeermin en een meerman opgehouden schild met daarop een Oost-Indiëvaarder afgebeeld; Boven in de kaart is de volgende tekst: Ware afbeeldinghe, va alle d'eijlanden ende zeecusten gheleeghen tusche de stat Goa, ende de wijtvermaerde Moluccen.

De prent maakt deel uit van een serie van drie prenten (RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314) en een bladzijde tekst met legenda (FM-1172) die begint met: Verclaringhe vanden ghedenckvaerdigen scheeps-strijt tussschen vijf Hollandsche schepen, ende de groote Armade der portugesen, in het ghesicht der stadt Bantam

Onderaan deze bladzijde staat: By Cornelis Claesz. Boec-vercooper op t' Y Vater in 't Schrijf-boeck, Anno, 1608.

Op de prent zijn de letters F, G en H geplaatst; de legenda op FM-1172 geeft de verklaring:

F: Syn weder de Hollandtsche schepen, ligghende te lywaert vande Armade, die vande voorsz. brandt. schepen geen schade en hebben gheleden.

G: Is de Portugesche Armade, verlatende de stadt van Bantam ende het Eylandt Iava, nemende haren cours na de Eylanden van Molucken.

H: Sijn de Hollantsche schepen, de selve Armade den adieu gevende met cruyt en loot.

In de banderol boven in de afbeelding staan de namen: Alardi en Cloppenburgh, met daarbij de vermelding dedicarunt.

Neem contact op met Rijksmuseum AmsterdamScheepvaartmuseum voor hergebruik en auteursrechten.