beschrijving beschrijving

Gezicht op een gedeelte van Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Afbeelding

Gezicht op een gedeelte van Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Alardi, Hermanus / Cloppenburg, Johannes Everardus van / Visscher, Claes Jansz

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601: te zien is de overwinning van admiraal Wolfert Harmensz. met 5 schepen op 30 Portugese schepen voor Bantam.

Een aanzicht op de kust van Bantam met op de voorgrond enige schepen in een gevecht; Op de achtergrond een stel Oost-Indiëvaarders met de Hollandse vlag; Daarachter een landschap met palmbomen en links een stad met daarboven de tekst: Bantam.

In de zee zijn een paar eilanden weergegeven met de teksten: Pulo Panian, De Wachter.

Tevens zijn de volgende topografische namen aangebracht: Strate van Sunda, Hoeck van Bantam en t' Landt van Sumatra.

De schepen op de voorgrond hebben de volgende soorten vlaggen: Nederlandse driekleur, vlag met een madonna en Andreas kruis, vlaggen met Maltheser kruis en vlaggen met Andreas kruis.

De prent maakt deel uit van een serie van drie prenten (RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314) en een bladzijde tekst met legenda (FM-1172) die begint met: Verclaringhe vanden ghedenckvaerdigen scheeps-strijt tussschen vijf Hollandsche schepen, ende de groote Armade der portugesen, in het ghesicht der stadt Bantam

Onderaan deze bladzijde staat: By Cornelis Claesz. Boec-vercooper op t' Y Vater in 't Schrijf-boeck, Anno, 1608.

Op de prent zijn de letters A, B, C en D geplaatst; de legenda op FM-1172 geeft de verklaring:

A: Is de Hollandtsche Vlote, comende inde strate van Sunda, daer sy tijdinge crijge vande Portugesche Armade.

B: Is de Chineesche Pirau ofte Ioncke, die haer de voorsz. tydinghe brenght.

C: Syn de Hollantsche schepen, comende by de Armade.

D: Is de Portugesche Armade, de welcke meynende seker te zijn, onversiens ende onsachtelijc vande Hollanders overvallen worden.

Op RP-P-OB-75.312 staan de namen: Alardi en Cloppenburgh, met daarbij de vermelding dedicarunt.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.