beschrijving beschrijving

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Afbeelding

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Anoniem / Anonymous

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601: te zien is de overwinning van admiraal Wolfert Harmensz. met 5 schepen op 30 Portugese schepen voor Bantam.

In de zee zijn een paar eilanden weergegeven met de teksten: Pulo Panian, De Wachter.

Tevens zijn de volgende topografische namen aangebracht: Strate van Sunda, Hoeck van Bantam en t' Landt van Sumatra.

De schepen op de voorgrond hebben de volgende soorten vlaggen: Nederlandse driekleur, vlag met een madonna en Andreas kruis, vlaggen met Maltheser kruis en vlaggen met Andreas kruis.

Deze prent heeft geen legenda, maar wel de letters A-H ingetekend op de kaart. Deze letters zijn met behulp van Rijksmuseum prent inv.nt. RP-P-OB-75.315 achterhaald:

A: Hollandtsche Vlote ghecomen inde strate van Sunda.

B: Een Chineesche Pirau die de voorsz. Vlote adverteert vande Poortugeesse Armade.

C: Die Hollanders comende by hare Vyanden.

D: Armade vande Poortugeessen, soo die Hollanders die eerst ingheseylt, ende gheabbordeert hebben.

E: Die voorsz. Poortugeessche Armade, loefwaert legghende vande Hollantsche, poocht met brant-schepen die selfde te destruweren.

F: Die Hollandtsche Armade, liwaert vande Poortugeessche gheleghen, en wert van de brant-schepen niet beschadicht.

G: Die Poortugesen verlatende Bantam ende het Eylandt Iava, nemen met haere overgebleven Galeyen ende Schepen die vlucht naer die Molucken.

H: Die welcke vande Hollanders een tijdt lang naer gheseylt ende met griff gheschut vervolcht zijn.

Zie ook Rijksmuseum, inv.nrs. RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314, RP-P-OB-75.315 en Scheepvaartmuseum inv.nr. SNSM_a2185(01).

Deze afbeelding is afkomstig uit het werk van Jan Jansz. Orlers: [Den Nassauschen Lauren-crans] Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie.

Neem contact op met Maritiem Museum Rotterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Orlers, Jan Jansz., Den Nassauschen Lauren-crans: Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande, die Godt almachtich de eedele hooch-mogende heeren staaten der vereenichde Neder-landen verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des hooch-ghebooren fursts Mavrits van Nassav (1610)