beschrijving beschrijving

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Afbeelding

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601

Alardi, Hermanus / Cloppenburg, Johannes Everardus van / Visscher, Claes Jansz

Gezicht op Bantam met een aanval op de Portugese vloot van 1601: te zien is de overwinning van admiraal Wolfert Harmensz. met 5 schepen op 30 Portugese schepen voor Bantam.

In de zee zijn een paar eilanden weergegeven met de teksten: Pulo Panian, De Wachter.

Tevens zijn de volgende topografische namen aangebracht: Strate van Sunda, Hoeck van Bantam en t' Landt van Sumatra.

De schepen op de voorgrond hebben de volgende soorten vlaggen: Nederlandse driekleur, vlag met een madonna en Andreas kruis, vlaggen met Maltheser kruis en vlaggen met Andreas kruis.

Deze prent heeft geen legenda, maar wel de letters A-H ingetekend op de kaart. Deze letters zijn met behulp van Rijksmuseum prent inv.nt. RP-P-OB-75.315 achterhaald:

A: Hollandtsche Vlote ghecomen inde strate van Sunda.

B: Een Chineesche Pirau die de voorsz. Vlote adverteert vande Poortugeesse Armade.

C: Die Hollanders comende by hare Vyanden.

D: Armade vande Poortugeessen, soo die Hollanders die eerst ingheseylt, ende gheabbordeert hebben.

E: Die voorsz. Poortugeessche Armade, loefwaert legghende vande Hollantsche, poocht met brant-schepen die selfde te destruweren.

F: Die Hollandtsche Armade, liwaert vande Poortugeessche gheleghen, en wert van de brant-schepen niet beschadicht.

G: Die Poortugesen verlatende Bantam ende het Eylandt Iava, nemen met haere overgebleven Galeyen ende Schepen die vlucht naer die Molucken.

H: Die welcke vande Hollanders een tijdt lang naer gheseylt ende met griff gheschut vervolcht zijn.

Zie ook Rijksmuseum, inv.nrs. RP-P-OB-75.312, RP-P-OB-75.313, RP-P-OB-75.314, RP-P-OB-75.315 en Scheepvaartmuseum, inv.nr. SNSM_a2185(01).

Neem contact op met Maritiem Museum Rotterdam voor hergebruik en auteursrechten.