beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van de rede van Bantam met de vloot van De Houtman

Afbeelding

Vogelvlucht van de rede van Bantam met de vloot van De Houtman

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Vogelvlucht van de rede van Bantam.

Legenda ontbreekt.

De vloot van Cornelis de Houtman wordt aangevallen door de inwoners van Bantam en de Portugezen, maar verslaat deze, 1596.

Cf. Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, inv. nr. OF 63 778, 9.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Houtman, Cornelis de, Verhael van de Reyse by de Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost Indien: haer avontuer ende succes / met de beschryvinghe der Landen daer zy gheweest zyn / der Steden ende Inwoonderen met Caerten ende figueren verlicht seer ghenoechlijck om lesen (1598)