beschrijving beschrijving

Aanzichten van de baai van Bantam

Afbeelding

Aanzichten van de baai van Bantam

Anoniem / Anonymous / Claesz, Cornelis

Aanzichten van de baai van Bantam.

Achter dese hoeck was de groote Baye/diep 3. en: een half/4.en: 4.en half vade:/doch gee: versch water. / Alhier haelden wy 'twater uyt een staende graft.

Pulo.

Dit landt was van ons 5. mylen verscheyden/ soo dat wy onsen cours om na Bantam aen te seylen n.o. ten oosten was / Dese twee heuvels is thooge landt van Bantam.

Aldea Dampim / Eenen grooten Inwijck met veel Eylandekens.

Openvaer Zee / Pulo.

Naast de windroos is een anker te zien.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (1598)