beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van de rede van Bantam

Afbeelding

Vogelvlucht van de rede van Bantam

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Vogelvlucht van de rede van Bantam.

Op de kaart staan legendanummers A-N maar geen verklarende tekst.

De vloot van Cornelis de Houtman wordt aangevallen door de inwoners van Bantam en de Portugezen, maar verslaat deze, 1596.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1700 C 8.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)