beschrijving beschrijving

Gesloten draagstoel in het Zuid-Afrikamuseum te Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Gesloten draagstoel in het Zuid-Afrikamuseum te Kaap de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Interieur.

Gesloten draagstoel, gedateerd ca. 1800.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.