beschrijving beschrijving

Galerij van de Normaalschool te Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Galerij van de Normaalschool te Kaap de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Galerij van de Normaalschool, voorheen huis Rust & Vreugde te Kaap de Goede Hoop.

Gebouwd ca. 1770.

Zie ook OV0036.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.