beschrijving beschrijving

Balkon bovenetage van de Normaalschool te Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Balkon bovenetage van de Normaalschool te Kaap de Goede Hoop

Elliott, A.E.

Balkon bovenetage van de Normaalschool, voorheen huis Rust & Vreugde te Kaap de Goede Hoop.

Gebouwd ca. 1770.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.