beschrijving beschrijving

Woonhuizen in Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Woonhuizen in Kaap de Goede Hoop

Overvoorde, J.C.

Woonhuizen aan de Walestraat, Kaap de Goede Hoop.

Waarschijnlijk een afdruk van twee opnames.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.