beschrijving beschrijving

Detail van een woonhuis te Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Detail van een woonhuis te Kaap de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Detail van een woonhuis aan de Burgstraat te Kaap de Goede Hoop, Louis XVI-stijl.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.