beschrijving beschrijving

Kaart van de West-Afrikaanse kust

Afbeelding

Kaart van de West-Afrikaanse kust

Langren, Arnoldus Florentius / Claesz, Cornelis

Kaart van de West-Afrikaanse kust.

Typus orarum maritmarum Guineae, Manicongo, & Angôlae ultra promontorium Bonae spei usq:, cum omnib portubus, Insulis, Scopulis, pulvinis, & Vadis, veraq: latitudine Oceani Aethiopici, ab ortu in occasum ad Fernambucum & promont: S. Augustini in ora Brasiliensi, vergentis: una cum eisdem oceani Insulis, praecipue verò S. Thoma, S. Helena, Insula Ascensionis, multisq: alijs, earumque genuino tractu: accuratè omnia ex optimis Indicis tabulis hydrogrphicis decerpta & emend / Afbeeldinghe der custen des landts Guinea, Manicongo, ende Angôla, ende voorts tot voorby de C. De boa esperança: met alle de havenen, eylanden, clippe:, droochten, ende ondiepten, met de gheheele breede des Aethiopischen Oceani, de welcke vanden oosten na den westen tot Fernambuco en C. de Augustino (aen de custen van Brasil gheleghen) is streckende, midts-gaders alle de eylanden der selver als voornamclijck S. Thome, S. Helena, d'eylandt Açemçaon ghent, ende andere meer, met de waerachtighe streckinghe van dien, alles seer correctelijck ghetrocken en na d'allerbeste Indische pascaerten oversien en verb:t.

Schaalstok linksboven.

Naast de cartouche valt een zeemonster Portugese Oost-Indiëvaarders aan.

In de inzet zijn aanzichten van de eilanden Ascension en St. Helena te zien.

In Zaire lacus zijn twee meerminnen afgebeeld.

In de rand van de kaart is een klein stukje van de Braziliaanse kust te zien.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Beschrijvinge van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegenover de Cabo de S. Augustijn in Brasilien: Midtsgaders de voorder beschrijvinge op de caerte van Madagascar ... : hebdy in't boeck van Jan H. van Linschoten int langhe, Met ooc alle de navigatien ... die de Portugesche piloten ... beseylt hebben ... in ons tale in 't licht ghebracht ... : Volcht noch de beschrijvinge van West Indien ... met hare caerte (1596)