beschrijving beschrijving

Dansende en muziek makende Khoikhoi bij Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Dansende en muziek makende Khoikhoi bij Kaap de Goede Hoop

Vingboons, Johannes

Vermeld op object: Eygentlijke afbeeldinge van de Maniere van Danssen der Naturale inwoonderen fte Hottentotten aen de Caep de Bona Esperanca

De afbeelding toont hoe een groep Khoikhoi danst en muziek maakt.

Onderdeel van een serie van vier opmerkelijk vroege etnografische afbeeldingen (Carte di Castello 79 t/m 82). Er zijn geen andere exemplaren van deze serie of bronafbeeldingen bekend. Wel is gesuggereerd dat Zacharias Wagenaer, die eerder in bijvoorbeeld Zuid-Amerika etnografische tekeningen had gemaakt en die in 1662 naar de Kaap kwam als opvolger van Jan van Riebeeck, verantwoordelijk kan zijn geweest voor het bronmateriaal. Ook van Andries Beeckman, die in 1657 in de Kaapkolonie was, zijn vroege afbeeldingen van de Kaapbewoners bewaard gebleven.

Onderdeel van de Carte di Castello, die Cosimo III de Medici in 1667 en 1669 verzamelde op zijn Europese reizen. Cosimo III kocht de 66 door Vingboons gemaakte waterverftekeningen in december 1667 in Amsterdam, na bemiddeling door Pieter Blaeu.

Neem contact op met Biblioteca Medicea Laurenziana voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Corbellini, Sabrina and Cattaneo, Angelo, The Global Eye: Dutch Spanish and Portugese maps in the collections of the Grand Duke Cosimo III de' Medici (2019)