beschrijving beschrijving

Ontvangst van de gezanten van Kandy te Colombo

Afbeelding

Ontvangst van de gezanten van Kandy te Colombo

Brandes, Jan

Ontvangst van de gezanten van Kandy in de audiëntiehal te Colombo. Het gezantschap van Kandy en een aantal hoge VOC-beambten staan met een tolk (in het groen) om een tafel. De ontvangstruimte zelf is in potlood geschetst.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bruijn, M. de en R. Raben, The world of Jan Brandes, 1743-1808: Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa (2004)