Post

Demak

Indonesia

In Demak kon de VOC grote hoeveelheden rijst verkrijgen die zij nodig had voor de bevoorrading van Batavia, Ceylon en de Molukken. Een gangbare praktijk van de compagnie om de prijs laag te houden, was het afsluiten van rivieren na de rijstoogst. Andere handelaren konden de rijst van Demak pas uitvoeren, als de VOC voldoende rijst tegen de laagste prijs had kunnen kopen.

Afbeeldingen