beschrijving beschrijving

Glas in lood van een bankgebouw, voormalig het gebouw van de Nederlandsche Handelsmaatschappij

Afbeelding

Glas in lood van een bankgebouw, voormalig het gebouw van de Nederlandsche Handelsmaatschappij

Temminck Groll, Coenraad Liebrecht

Glas in lood boven de ingang van het voormalige gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, thans (2006) Museum Bank Mandiri. Ontwerp: F.H. Abbing.

Zinnebeeldige voorstelling van de vier jaargetijden, met in het midden Welvaart. In het middelste bovenraam Cornelis Houtman met vier schepen, links een zeevaarder, rechts een Javaan. In de benedenramen een vignet van de NHM en stadswapens van Batavia en Amsterdam.

Ontwerp gebouw: A.P. Smits & C. van de Linde architecten. Bouw: 1929-1933, technisch adviseur NHM: J.J.J. de Bruin.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Beekum, Radboud van, A.P. Smits (1881-1957), H. Fels (1882-1962), C. van de Linde (1886-1941) (2005)

Linde, C. van de, Kantoorgebouw der Nederlandsche Handel-Maatschappij NV Factory Batavia (1934)