beschrijving beschrijving

Gezicht in vogelvlucht van Batavia op het moment van de Chinezenmoord

Afbeelding

Gezicht in vogelvlucht van Batavia op het moment van de Chinezenmoord

Schley, Jacobus van der

Gezicht in vogelvlucht op een deel van de stad Batavia waar gevochten wordt en huizen op de voorgrond in brand staan, tijdens de Chinezenmoord van 1740.

Op de voorgrond staat een aantal huizen met halsgevel, waarop een liggende maan als bekroning, in brand; Rechts op de voorgrond zijn enige mannen bezig met het laden van kanonnen die gericht staan op het grootste huis van het rijtje, betreffende het huis van de Chinese kapitein; Op de straat voor deze huizen is een menigte mensen in Europese en oosterse kledij slaags met elkaar waarbij pistolen, messen en knuppels worden gebruikt; In de gracht naast deze straat, drijven vele mensen; Ook in nabij gelegen straten wordt strijd gevoerd en drijven mensen in de grachten; Rechts is een groot gebouw waarop de letter A staat, het stadhuis van Batavia; Hier staan ruiters en soldaten opgesteld; Op de achtergrond zijn de landerijen buiten de stad afgebeeld.

Legenda: A-T; zonder verklarende tekst.

Bij de letter M is punt Rotterdam afgebeeld; Bij de letter P de vismarkt en bij B de kerk.

Cf. Westfriesmuseum, inv. nr. 15244.

Neem contact op met Maritiem Museum Rotterdam voor hergebruik en auteursrechten.