beschrijving beschrijving

Kaart van de reis naar het Zuidland door Jacob Roggeveen

Afbeelding

Kaart van de reis naar het Zuidland door Jacob Roggeveen

Conradi, Petrus / Plaats, Volkert van der / Jong, Dirk de

Kaart van de reis naar het Zuidland door Jacob Roggeveen.

Kaart der Reyze van drie Schepen naar het Zuydland in de Jaren 1721 en 1722.

De route van Roggeveen is op de kaart aangegeven, per toeval ontdekte hij Paaseiland.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Conradi, Petrus en Volkert van der Plaats, Nederlandsche reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots: Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan. (1784-1787)