Post

Maros

Indonesia

Het land van Maros, waar ook een rivier met dezelfde naam stroomt, was in het binnenland van het zuidelijke deel van Sulawesi gelegen, ten noorden van de stad Macassar. Maros stond aan het hoofd van de koninkrijken van Bonthain, Boela Comba en Bera. Zo'n driehonderd-en-zeventig negorijen waren aan Maros onderworpen. In 1668 werd de omgeving door de VOC ingenomen als gevolg van een conflict met de Macassaren. De compagnie had een post langs de rivier Maros, beschermd door een eenvoudige houten pagger. Er was een resident als onderkoopman aangesteld, die toezicht moest houden samen met enkele soldaten.

Afbeeldingen