Post

Palembang

Indonesia

Vanaf 1619 had de VOC een handelskantoor in Palembang, dat een paar jaar later door Jan Pieterszoon Coen opgeheven werd. Toch bleef er contact bestaan met de stad; de VOC-resident van Jambi bestelde de peper van de Palembangse handelaren, die zelf naar Batavia voeren om de peper te verkopen. Omdat dit de compagnie te weinig opleverde, vroeg Batavia de sultan toestemming opnieuw een kantoor te openen. Het contract met de sultan hield in dat de VOC-resident de zeggenschap had over alle buitenlandse schepen die de haven van Palembang aandeden. Zo kon de compagnie de sluikhandel controleren. Ondanks deze privileges bleef de compagnie afhankelijk van de sultan, die bepaalde of de eisen van de resident toelaatbaar waren of niet. In de 18de eeuw leverde Palembang gemiddeld 50.000 pond witte peper per jaar.

Afbeeldingen